Wie zijn wij?

Wij zijn leden en/of sympathisanten van H.I.J.O.S. Nederland. Met onze alternatieve route voor het staatsbezoek willen we aan Nederland en de koninklijke familie een minder rooskleurige kant van Argentinië laten zien.
Een land dat geleden heeft onder het Videla-regime, maar zijn verleden met krachtig verzet en optimisme draagt en verwerkt. Solidariteit met de moeders en historisch besef van wat de dictatuur met het volk en land heeft gedaan is van noodzakelijk belang, als een bezoeker, en zeker hare majesteit Beatrix, dit land werkelijk wil leren kennen.
Het leed dat de junta heeft berokkend, komt pijnlijk tot uiting op plekken als Plaza de Mayo. De hoop op een betere toekomst komt naar voren bij de coöperatieven die kansarme Argentijnen financiële zekerheid geven. Daarom moedigen we hare majesteit om daarheen te gaan.
Argentinië beleef je op straat, waar de geschiedenis van de laatste dertig jaar diepe wonden heeft nagelaten. De dictatuur heeft vele slachtoffers gemaakt en leed veroorzaakt bij hun nabestaanden. Niet alleen nabestaanden, maar eigenlijk het hele volk lijdt onder de gevolgen van de junta; economisch heeft de dictatuur diepe sporen achtergelaten en elk persoon draagt een stukje van de pijnlijke geschiedenis met zich mee.

In onze nieuwsitems zullen we kort verslag doen van de gebeurtenissen. Naast de feiten zullen wij er onze mening aan toevoegen. Wij zullen niet ontkennen dat dit soms door elkaar zal lopen in de tekst.

Deze site zal blijven als historisch archief van het Staatsbezoek aan Argentinie.

R E I S G I D S C O L O F O N
Redactie: Mel van den Berg, Hugo Beunder, Marieke van Lubeck en Alejandra Slutzky
Vormgeving: Ashraff Tashta/SP
Omslag: Jose Eduardo Gallardo
Comité Argentinië Een Beetje Anders
Nieuwe Herengracht 29
1011RL Amsterdam
Tel.+31 (0)620 728610
e-mail: staatsbezoek@hijos.nl
SCHRIJVERS:
Prof. Mr. Theo van Boven: Directeur mensenrechten van de Verenigde Naties 1977-1982
Mies Bouhuys: Schrijfster en voorzitter Steun Aan Argentijnse Moeders (SAAM)
Jan van der Putten: Schrijver en China consulent.
Roelf Haan: Voorzitter van de Stichting Nationaal geschenk Mensenrechten Argentinië.
Saskia van Drunen: Wetenschappelijk medewerker aan het CEDLA.
Achtergrondinformatie en links naar sites met meer informatie is te vinden op:
www.staatsbezoekargentinie.nl
Tevens zal daar nieuws rond het staatsbezoek te vinden zijn.
De totstandkoming van deze resigids is mede mogelijk gemaakt door steun van XminY Solidariteitsfonds en de Socialistische Partij.