Beatrix stelt dictatuur aan de kaak

Koningin Beatrix heeft tijdens het staatsbanket in haar toespraak gesproken over de dictatuur van 1976-1983.

BUENOS AIRES - Koningin Beatrix is in Buenos Aires, tijdens het staatsbanket, ter gelegenheid van haar bezoek aan Argentinië, duidelijk ingegaan op de militaire dictatuur die het land geteisterd heeft

"Uw land heeft zeer moeilijke jaren achter de rug. De tijd van de militaire dictatuur met haar vele verschrikkingen en schendingen van de mensenrechten heeft destijds in ons land diepe indruk gemaakt. In Nederland leefden velen intens mee met de moedige mannen en vrouwen die zich tegen de dictatuur verzetten", aldus de vorstin donderdag in haar tafelrede.

"De sympathie met de vervolgden is in ons land onverminderd blijven bestaan. Uw land lijdt nog steeds onder de erfenis van die donkere jaren. U heeft dit probleem onderkend en op moedige wijze aan de orde gesteld", zei Beatrix aan het adres van president Kirchner.
"Uw regering probeert alsnog recht te doen aan de vervolgden, in de overtuiging dat de verwerking van het verleden een voorwaarde is voor de verdere opbouw van een stabiele samenleving."

Feiten:
In de periode van de dictatuur waren er in Nederland te weinig mensen die zich echt druk maakten over hetgeen er in Argentinie gebeurde. Een aantal mensen zetten zich daadwerkelijk in voor de goede zaak door de martelpraktijken onder de aandacht te brengen of daadwerkelijke steun te verlenen b.v. aan de Dwaze Moeders. Het Comite Steun Aan Argentijnse Moeders (SAAM) is zeer actief geweest met politiek lobby-werk en daadwerkelijke steun. Jan Pronk heeft in het kabinet Den Uyl de politieke structuur van ontwikkelingslanden berokken bij zijn beleid. In het kabinet Van Agt is de aandacht voor mensenrechtenschendingen duidelijk op de achtergrond geraakt.

Helaas won in de politiek economisch belang het van menselijke waardigheid. De Nederlandse regering heeft ingestemd met levering van vele wapens aan Argentinie, o.a. electronische apparatuur van Holland Signaal Apparaten, een onderdeel van Philips, aan de Argentijnse marine. Enkele tientallen leden van de Argentijnse marine hebben maanden in Nederland doorgebracht bij Holland Signaal in Hengelo om opgeleid te worden. Twee betrokken marinemensen zijn in Londen door een slachtoffer herkend als beul. Nederlandse banken leenden 20 miljoen dollar aan de Argentijnse Centrale Bank. Dit alles gebeurde terwijl het bekend was dat voorheen geleverde Fokker F-28 Fellowships gebruikt werden voor het dumpen van mensen in zee. Organisaties als FNV en CNV waren voor sancties.

De actie Bloed Aan De Paal van Freek de Jonge en Bram Vermeulen riep op om niet naar het WK in Argentinie te gaan maar de meerderheid van de Nederlanders dacht daar anders over. Barend en Van Dorp waren erbij en hebben de gelegenheid aangegrepen om ook verslag te doen van de demonstrerende Moeders op de Plaza De Mayo.

Voor meer informatie kan het rapport van Michiel Baud geraadpleegd worden.

Zie ook deze informatie op de site van De Wereldomroep de site

Comentaar:
Het lijkt wat flauw om na 25 jaar te zeggen dat vele Nederlanders zo betrokken waren bij het leed Argentinie. Het woord vele is natuurlijk vaag genoeg om hier gebruikt te kunnen worden maar het suggereert toch iets meer dan het in werkelijkheid was.

De opmerking over het recht doen aan de vervolgden is op zijn zachtst gezegd aan de voorzichtige kant. Durft zij niet te zeggen dat de schuldigen berecht dienen te worden?


bericht toegevoegd op: 31 maart 2006 - terug naar het nieuws-overzicht