Argentijnse regering openbaart militaire archieven

De minister van defensie van Argentinie heeft opdracht gegeven de militaire archiven open te stellen voor onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de dictatuur 1976-1983.

Dat er naar schatting 30.000 mensen gemarteld en vermoord zijn tijdens de dictatuur daar is iedereen het over eens. Direct na de overgang van de dictatuur naar een democratische regering heeft in 1984 een zeer grootschalig onderzoek plaatsgevonden middels het onder ede vastleggen van duizenden getuigenverklaringen van slachtoffers en familieleden hetgeen resulteerde in het rapport NUNCA MAS dat ongeveer 50.000 paginas omvat.
Hoe deze grootschalige organisatie is verlopen is altijd onduidelijk geweest omdat er diverse wetten waren aangenomen, nog door de militaire regering, die het onmogelijk maakte militairen voor de rechter te slepen.
Met het openbaar maken van de archieven zal hier verandering in komen. Wels is het zo dat voor de overdracht de junta een jaar de tijd heeft gehad om sporen uit te wissen. Het is dus te hopen dat er nog voldoende bewijzen in de archieven liggen.
Hopelijk zal ook de rol van burgerfunctionarissen in de militaire regering, zoals Jorge Zorreguieta, duidelijk worden. Tot nu toe zijn deze burgerfunctionarissen buiten schot gebleven omdat zij zelf niet eigenhandig de martelingen en moorden hebben uitgevoerd maar vanachter hun bureau aan de touwtjes trokken.

Voor onderzoek in de archieven zal veel tijd en geld nodig zijn. De actie VoorMarta (www.voormarta.nl) in Nederland zamelt geld in voor steun aan moeizame gerechtelijke procedures tegen nog steeds niet voor de rechter gebrachte verdachten waaronder Jorge Zorreguieta.
Misschien een idee voor het komend staatsbezoek aan Argentinie om een bezoek in te lassen aan de militaire archieven.


bericht toegevoegd op: 23 maart 2006 - terug naar het nieuws-overzicht